• nauka (27)

  Pierwsze czytanki

  Czytanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie musi nabyć dziecko na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczy się tego od pierwszych dni w szkole i na to przykładany jest największy nacisk. Sprawa cała polega na tym, żeby dziecko nabyło tej umiejętności zanim podejmie się nauki na bardziej zaawansowanych szczeblach, zanim ...

 • rp_nauka23.jpg

  Nauka czytania

  Nauka czytania rozpoczyna się dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to zarazem i późno i wcześnie. Dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej jest jeszcze bardzo małe, ma chłonny umysł, łatwo wszystko zapamiętuje. Nie powinno być więc problemu z tym, żeby nauczyło się literek i składania z nich słówek. Mimo ...

 • rp_nauka55.jpg

  Warunki docierania

  Warunki docierania poszczególnych maszyn podawane są z reguły przez producenta w instrukcjach obsługi. Docieranie eksploatacyjne polega na ograniczeniu intensywności pracy mechanizmów, tj. nie przekraczaniu pewnych ustalonych prędkości roboczych i obciążeń. Celem tych ograniczeń jest niedopuszczenie do procesu zużywania cieplnego elementów trących, co w warunkach początkowych dość ścisłych pasowań i niezbyt ...

 • rp_nauka72.jpg

  Urzadzenia myjace

  Do mycia ręcznego stosowane są zwyczajne wanny, pędzle, szczotki i szmaty. Mycie zaś natryskowe należy prowadzić w myjniach komorowych typu MKPS-2, MKS-2 itp. Mycie zanurzeniowe przeprowadza się w specjalnych urządzeniach, których przykładem jest myjnia MZE-1 do mycia emulsyjnego. Myjnia MZE-1 przeznaczona jest do mycia na zimno, przy użyciu emulsyjnego roztworu ...

Nauka czytania

Posted by admin on Styczeń - 9 - 2016
rp_nauka23.jpg

Nauka czytania rozpoczyna się dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to zarazem i późno i wcześnie. Dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej jest jeszcze bardzo małe, ma chłonny umysł, łatwo wszystko zapamiętuje. Nie powinno być więc problemu z tym, żeby nauczyło się literek i składania z nich słówek. Mimo  [ Read More ]

Urzadzenia myjace

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka72.jpg

Do mycia ręcznego stosowane są zwyczajne wanny, pędzle, szczotki i szmaty. Mycie zaś natryskowe należy prowadzić w myjniach komorowych typu MKPS-2, MKS-2 itp. Mycie zanurzeniowe przeprowadza się w specjalnych urządzeniach, których przykładem jest myjnia MZE-1 do mycia emulsyjnego. Myjnia MZE-1 przeznaczona jest do mycia na zimno, przy użyciu emulsyjnego roztworu  [ Read More ]

Struktura i chropowatosc

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
nauka (27)

Wymagania trwałościowe dla warstwy wierzchniej podlegającej tarciu to przede wszystkim możliwie wysoka jej twardość, odporność na zmęczenie, silne związanie z warstwą wewnętrzną oraz właściwa chropowatość. Czynniki te zależą nie tylko od rodzaju zastosowanego materiału, ale w znacznej mierze od rodzaju technologii, tj. obróbki kształtującej i cieplno-chemicznej. Przyjmuje się, że grubość  [ Read More ]

Rodzaje tar

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
nauka (42)

Tarcie statyczne definiowane jako najmniejsza siła zdolna do poruszania ciała będącego w stanie względnego spoczynku, jest tłumaczone działaniem sił przyciągania molekularnego oraz „zazębiania się” chropowatości dwóch przylegających powierzchni. Charakterystyczne jest, że wartość współczynnika tarcia statycznego jest większa od wartości współczynnika tarcia kinetycznego. Tarcie techniczne suche występuje między powierzchniami trącymi z  [ Read More ]

Podzial czesci na grupy

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka24.jpg

Specyficzny charakter stanowiska kontroli — weryfikacji części w zakładach naprawczych spowodowany dużą różnorodnością i małymi seriami części kontrolowanych przy dużej ich ilości powoduje konieczność odpowiedniej wstępnej segregacji, przez co organizacyjnie można zwiększyć wydajność i przepustowość tego stanowiska. Stosowanie w technologii napraw odpowiednich druków z podziałem klasyfikującym części do odpowiedniej naprawy  [ Read More ]

Kawitacja

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka49.jpg

Zjawisko kawitacji występuje przy burzliwym przepływie cieczy w przewodach lub jej opływie wokół łopatek turbin, wirników pomp oraz łopat śrub okrętowych. Jeżeli na skutek zmian prędkości ciśnienie cieczy osiągnie wartość niższą niż ciśnienia jej parowania w danej temperaturze, powoduje to powstanie pęcherzyków par lub gazu. Pęcherze te wędrując w strudze  [ Read More ]